Welkom

Nieuws

In de Praktijk voor Fysiotherapie Zuidwest kunt u terecht voor algemene fysiotherapie, oefentherapie Cesar, manuele therapie, oedeemtherapie, kinderfysiotherapie, geriatrisch fysiotherapie, bekkentherapie, echografie, dry needling en medische training.

Onze therapeuten helpen u bij de behandeling van lichamelijke (pijn)klachten die u beperken in uw bewegingsvrijheid.

U kunt zowel met als zonder verwijsbrief bij ons terecht. Na een eerste intake en screening kijken wij of wij u verder kunnen helpen en stellen een eerste behandelplan op.

De praktijk heeft behandellokaties in Koudum en Workum. In de zorgcentra De Finke (Koudum) en Avondrust (Makkum) behandelen we in het centrum zelf. Indien nodig, en voorgeschreven door uw arts, behandelen wij aan huis.

De medewerkers van de praktijk verstaan en spreken naast de Nederlandse taal tevens Duits, Engels en Fries (en in beperkte mate Frans).

Nieuwe medewerkers in de praktijk: Martijn van der Wal werkt sinds september 2015 in de praktijk als facilitair manager. Sinds 1 januari 2016 is Hilbert de Vries als fysiotherapeut werkzaam. Hij heeft in 2015 ook al diverse keren waargenomen in de praktijk.

Vanaf 1 juli 2016 zal Imkje Wietske Veldhuis als fysiotherapeut en kinderfysiotherapeut werkzaam zijn bij de praktijk. Zij komt op maandag, woensdag en donderdag werken.

ToP zorg

Danielle Douma is op 16 juni 2016 gecertificeerd voor het geven van ToP zorg. Dit preventieve interventie programma is bedoeld voor kinderen die prematuur of dysmatuur geboren zijn. Danielle verleent deze zorg aan ouder en kind in de regio Zuidwest Friesland. Zie voor meer informatie het kopje 'ToP zorg' onder 'Behandelmethoden'.

PODOLOGIE

Tim Douma is sinds juli 2015 officieel Register Podoloog. Hij is nu bevoegd om zooltjes of ortheses aan te meten bij mensen met voetklachten.

PLUS PRAKTIJK

Op 2 juli 2014 heeft de praktijk een auditeringstraject doorlopen om het certificaat PLUS PRAKTIJK te verwerven. De praktijk heeft tijdens deze toetsing laten zien dat het alle zaken op orde heeft ten aanzien van organisatie, veiligheid, beleid, personeelszaken en kwaliteit aan patiënten. Met het behalen van dit PLUS certificaat zullen we ook in de toekomst zorg kunnen blijven bieden aan alle verzekerden in de regio en blijven we hoge eisen stellen aan de kwaliteit van zorg. Dit PLUS certificaat hebben we behaald voor de volgende zorgverzekeraars: De Friesland, Menzis en de Achmea groep (o.a. Zilveren kruis, Agis, FBTO, Achmea).  

NETWERKEN

Wij zijn aangesloten bij Claudicationet, Schoudernetwerk Zuidwest Friesland, Reumanetwerk Sneek, COPD netwerk Sneek, KBSF-jeugd (Kennis en Behandelcentrum Súdwest Fryslân), Oncologie Netwerk en Parkinsonnet.