Welkom

Cesar, manuele therapie, oedeemtherapie, kinderfysiotherapie, geriatrisch fysiotherapie, fysiotherapie bij bekkenklachten, echografie, dry needling en medische training.

Onze therapeuten helpen u bij de behandeling van lichamelijke (pijn)klachten die u beperken in uw bewegingsvrijheid.

U kunt zowel met als zonder verwijsbrief bij ons terecht. Na een eerste intake en screening kijken wij of wij u verder kunnen helpen en stellen een eerste behandelplan op.

De praktijk heeft behandellokaties in Koudum en Workum. In de zorgcentra De Finke (Koudum) en Avondrust (Makkum) behandelen we in het centrum zelf. Indien nodig, en voorgeschreven door uw arts, behandelen wij aan huis.

De medewerkers van de praktijk verstaan en spreken naast de Nederlandse taal tevens Duits, Engels en Fries (en in beperkte mate Frans).

Nieuws uit de praktijk

Seline Winthorst versterkt sinds 1 juli 2019 ons team van Fysiotherapeuten. Ze is gespecialiseerd in Dry Needling en heeft als aandachtsgebieden o.a. Claudicatio, COPD en  hartrevalidatie.  

Imkje Wietske Vos is sinds juni 2018 ook Kinderfysiotherapeutisch Draagconsulent. Zij kan, bij baby's waar een indicatie voor is, advies geven over het dragen van de baby en draag instructie geven. Dit wordt vergoed door de zorgverzekeraar als het kind voor kinderfysiotherapie in behandeling is. Ook voor ouders waarbij het dragen van de baby tot klachten leidt bij de ouders zelf kan zij advies geven. Zie ook info over draagconsulent op deze website en/of https://www.facebook.com/draagconsulentzuidwest 

ToP Zorg

Danielle Douma is gecertificeerd voor het geven van ToP zorg (Transmurale ontwikkelingsondersteuning Prematuren). Dit preventieve interventie programma is bedoeld voor kinderen die prematuur (<32 weken zwangerschapsduur) of dysmatuur (<1500 gram geboortegewicht) geboren zijn. Danielle verleent deze zorg aan ouder en kind in de regio Zuidwest Friesland. Zie voor meer informatie het kopje 'ToP zorg' onder 'Behandelmethoden'.

Register Podoloog

Tim Douma is sinds 2015 naast Fysiotherapeut ook Register Podoloog. Hij is bevoegd om zooltjes of ortheses aan te meten bij mensen met voetklachten. Zie voor meer informatie: www.podologiedouma.nl

Netwerken

Wij zijn aangesloten bij Claudicationet, Schoudernetwerk Zuidwest Friesland, COPD netwerk Sneek, Kindteam Zuidwest en Parkinsonnet.

CORONA nieuws

Beste patiënt, beste bezoeker,

Sinds vrijdag 1 mei kunnen we weer voorzichtig opschalen met het behandelen van patiënten in de praktijk, wel nog onder omstandigheden die anders zijn dan je/u gewend bent. Zo maken we in eerste instantie alleen afspraken op afstand, via de telefoon of een videoverbinding. Naar aanleiding van dat gesprek bepalen we de vervolgstappen. Als jij/u, of iemand in jouw/uw gezin, symptomen heeft van corona dan zullen we bijvoorbeeld beeldbellen of stellen we het even uit. Als het voor jouw/uw zorg noodzakelijk is, en het ook veilig en verantwoord kan, plannen we wel een behandeling in de praktijk. Zie ook Corona werkwijze

Belangrijk is dan dat we ons samen houden aan de hygiëneregels:

  • Geen handen schudden
  • Neem je eigen badhanddoek mee
  • Was je handen voor en na de afspraak
  • 1 persoon per fysiotherapeut
  • Hoest en nies in je elleboog
  • Houd 1,5 meter afstand van andere patiënten
  • Bij griep of andere luchtwegklachten kom je niet

Als het nodig is, maakt de fysiotherapeut gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Mogelijk vragen we jou/u ook om een mondkapje te dragen. In de praktijk houdt iedereen zo veel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar.

Samen doen we er alles aan om verspreiding van het coronavirus te voorkomen: jouw/uw fysiotherapeut vertelt je/u welke fysiotherapeutische zorg mogelijk is. We vertrouwen erop dat je/u begrip hebt voor de maatregelen.

Annegreet, Arno, Danielle, Hendrikje, Henk, Hennie, Imkje Wietske, Marlies, Pamela, Ria, Seline en Tim 

Plus Praktijk

We zijn de afgelopen jaren middels een audit gecontroleerd op kwaliteit en hebben daarmee de PLUS status behaald. Voor De Friesland Zorgverzekeraar en Zilveren Kruis zijn we PLUS praktijk.

De praktijk is op veel onderdelen getoetst o.a. op praktijkvoering, kwaliteit van zorg, locaties en dossiers, op alle onderdelen zijn we positief beoordeeld.